GYNMED Kardakis: gyn - och obstetrikmottagning

GYNMED Kardakis öppnade år 2013 och är en gyn- och obstetrikmottagning i Korfu stad, Grekland. Ägare och läkare på mottagningen är Spyros Kardakis - specialist i gynekologi och obstetrik. På mottagningen erbjuder vi gynekologiska- och obstetriska rutinkontroller, specialiserade kontroller och behandlingar, samt mini-invasiva kirurgiska ingrepp. Större operationer och förlossningar utförs vid privatkliniker på Korfu, Aten eller Thessaloniki där Spyros följer patienten och opererar/förlöser. På mottagningen arbetar gynekolog, barnmorska , sjuksköterska och sekreterare. Mottagningen arbetar utifrån en evidensbaserad grund och verksamheten följer internationella medicinska riktlinjer. "Avancerat", "kvalitet" och "säkerhet" är ledord i den dagliga arbetet. Fokus ligger på varje patients individuella behov och önskemål, delaktighet, samt rätten till information.

 

Spyros Kardakis är specialist i gynekologi och obstetrik, samt vidareutbildad och certifierad kirurg i laparoskopisk teknik.  Specialistutbildningen genomfördes i Schweiz och i Sverige, med sedermera legitimation från Socialstyrelsen. Han har lång erfarenhet som läkare från arbete i flera EU- länder, bl.a. arbetade han tidigare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med infertilitet och assisterad befruktning, vid OBV/EOC i Schweiz som chef för kvinnokliniken, och vid bröstcentrum EUSOMA. Vidare är han certifierad i obstetriska ultraljud av Fetal Medicine Foundation i London och medlem i bl.a. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och European Society of Gynaecological Endoscopic Surgery etc. Spiros talar grekiska, svenska, italienska och engelska.


 
 

 

För en läkartid, tid på amningsmottagning, tid för CTG-kontroll, eller anmälan till kurs kan Du antingen ringa  vår sekreterare på (+30) 2661 30 25 78 eller maila på admin@gynmedkardakis.com

Välkommen till våra moderna och ändamålsenliga lokaler på I. Romanou 6A (bredvid Tennisbanorna i centrum)!