GYNMED Kardakis - gynekologmottagning på Korfu

Efter specialistläkarutbildning och arbete i Sverige och i Schweiz har Spyros Kardakis öppnat gynekologimottagningen GYNMED Kardakis i Korfu stad. Mottagningen har ett brett utbud av säkra och avancerad hälsotjänster med hög kvalitet. Mottagningen arbetar utifrån en evidensbaserad grund och verksamheten följer internationella medicinska riktlinjer. Fokus ligger på varje patients individuella behov och rätt till information.

Spyros Kardakis är leg. gynekolog och förlossningsläkare, samt certifierad kirurg i laparoskopisk teknik. Han arbetade tidigare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, med bl.a. infertilitet och assisterad befruktning. Han har också arbetat som klinisk chef för kvinnokliniken vid OBV/EOC i Schweiz och arbetat vid bröstcentrum EUSOMA. Han har deltagit i ett stort antal vidareutbildningar, workshops och konferenser med egna vetenskapliga presentationer. Vidare är han certifierad i obstetriska ultraljud av Fetal Medicine Foundation i London och medlem i bl.a. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och European Society of Gynaecological Endoscopic Surgery etc.

Tjänster

Graviditetskontroller och förlossning i enlighet med internationella riktlinjer:

-       Normal utveckling och förändringar av fostret/barnet och hos Dig som kvinna under graviditeten.

-       Livsstil och hälsofrämjande under graviditet – bl.a. fysisk aktivitet, matvanor, rökning och alkhol.

-       Obstetriska ultraljud av fostrets/barnets utveckling och tillväxt, med möjlighet till 4D bild.

-       Handläggning av riskgraviditeter.

-       Nackuppklarning (KUB) och riskbedömning för kromosomavvikelse (t.ex. Down) med licens och

program från Fetal Medicine Foundation, London.

-       Amniocentes.

-       CTG - kontroller.

-       Information om vaginal förlossning, kejsarsnitt och smärtlindring.

-       Förlossning och kejsarsnitt på privatklinik.

-       Uppföljning och kontroll efter förlossning, och den första tiden hemma.

-       Information och stöd till amning.

 

Gynekologi:

-       Gynekologisk undersökning

-       Cellprov

-       Gynekologisk Ultraljud

-       Kolposkopi av CIN stadier/ cellförändringar

-       Konisering

-       Infektioner

-       Preventivmedelsrådgivning

-       Abortrådgivning

-       Utredning och behandling av infertilitet

-       Endometrios – utredning och diagnostik

-       Smärttillstånd – utredning och diagnostik

-       Utredning och mini-invasiv behandling av urininkontinens

-       Titthålskirurgi (laparoskopi)

-       Traditionell ”öppen” kirurgi

-       Hysteroskopi

-       Bröstkontroll/biopsi/kirurgi
 
 

 

För en läkartid eller info kan Du antingen ringa oss på (+30) 2661 30 25 78 eller maila på info@gynmedkardakis.com

Välkommen till våra moderna och ändamålsenliga lokaler på I. Romanou 6A (bredvid Tennisbanorna i centrum)!