Gynekologi

 • Gynekologisk undersökning

 • Cellprov

 • Gynekologisk ultraljud

 • Kolposkopi av CIN stadier/ cellförändringar

 • Rådgivning menopausa

Utredning, diagnostik och behandling av:

 • infektioner

 • endometrios,

 • smärttillstånd (vaginism)

 • blödningar

 • urininkontinens

 • Preventivmedelsrådgivning  

 • Abortrådgivning och följande medicinsk eller kirurgisk abort

 • Bröstkontroll/biopsi/kirurgi

 • Fertilitetsutredning och behandlingar (hormonbehandling, inseminationsbehandling, IVF-behandling (den senare i samarbete med Athen)

Mini-invasiv kirurgi i lokalbedövning

 • Konisering

 • Hysteroskopi (dianostisk med ev. biopsi, borttagande av polyper etc.)

 • Kondylom borttagning

 • Blygdläppskorrigeringar

Gynekologisk kirugi på klinik (i laparoskoi eller öppen kirugi):

 • Hysterektomi

 • Myomektomi

 • Salpingektomi

 • Vaginaplastik

 • Urininkontinenskirurgi

 • Framfallsoperationer (livmoder, främre eller bakre vägg)

 • Skrapning