Βιογραφικό

Ο  Σπύρος Καρδάκης είναι χειρούργος γυναικολόγος- μαιευτήρας, ειδικεύτηκε σε νοσοκομεία της Ελβετίας και της Σουηδίας και απέκτησε τον τίτλο του Μαιευτήρα- Χειρούργου Γυναικολόγου στην Σουηδία, NBHW. Είναι πιστοποιημένος χειρούργος γυναικολόγος λαπαροσκόπος από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Χειρουργικής Γυναικολογίας. Εργάστηκε ως επιμελητής και κλινικός διευθύνων της Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής στο Νοσοκομείο ΟBV του EOC Ελβετίας.  

Εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε στην Πανεπιστημιακή Μαιευτική και γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Akademiska στην Ουψάλα, στη Σουηδία, γνωστή διεθνώς για την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και επιστημονικού έργου. Μετεκπαιδεύτηκε στη λαπαροσκοπική χειρουργική στο Νοσοκομείο OCL στο Λουγκάνο, στην Ελβετία, εξειδικευμένο κέντρο γυναικολογικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Επίσης, εργάστηκε και εκπαιδεύτηκε στο πιστοποιημένο κέντρο μαστού EUSOMA της ιταλόφωνης Ελβετίας. Εργάστηκε στό κέντρο υπογονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Πανεπιστημιακή κλνική του Νοσοκομείου Akademiska Ουψάλας και στη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Vasteras στην Σουηδία. Μετά την πολύχρονη εκπαίδευση και επαγγελματική του δραστηριότητα στην Ελβετία και την Σουηδία επέστρεψε στην Ελλάδα, και το Δεκέμβριο του 2013 ξεκίνησε την λειτουργία του ιδιωτικού του γυναικολογικού ιατρείου στην Κέρκυρα.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, workshops και συνεδρίων στο εξωτερικό. Έχει λάβει πιστοποίηση στο μαιευτικό υπέρηχο από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου του Λονδίνου. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει επιστημονικές μελέτες σε συνέδρια. Είναι μέλος της Σουηδικής Εταιρίας Μαιευτικής και Γυναικολογίας και της Ευρωπαϊκης Εταιρίας Γυναικολογικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής. Διετέλεσε υπεύθυνος για την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών μαιευτικής και γυναικολογίας, καθώς και υπεύθυνος ιατρικών πρωτοκόλλων. Διετέλεσε μέλος της επιστημονικής ομάδας εργασίας ενδοσκοπικής χειρουργικής Σουηδίας και της επιστημονικής ομάδας εργασίας υπογονιμότητας Σουηδίας. Τέος μέλος της επιτροπής ποιοτικού ελέγχου στο Νοσοκομείο EOC Ελβετίας. Μιλάει Σουηδικά, Αγγλικά και Ιταλικά.