Υπέρηχος 4D

Εικόνες και βίντεο υπερηχογραφήματος 4D! Οι εικόνες αντιστοιχούν σε έμβρυο στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και η λήψη έχει γίνει με υπέρηχο τεχνολογίας 4D.

 

 

Follow the link to see a baby's development in 4D