Γυναικολογία - Οι υπηρεσίες

  • Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος- PAP test

  • Γυναικολογικός υπέρηχος

  • Κολποσκόπηση

  • Αντισύλληψη/ Διακοπή εγκυμοσύνης

  • Έλεγχος και θεραπεία υπογονιμότητας

  • Θεραπεία ακράτειας ούρων

  • Λαπαροσκοπική χειρουργική

  • Υστεροσκοπήσεις

  • Χειρουργική μαστού

  •