Κύστες ωοθηκών: ένα σύνηθες πρόβλημα     

Η κύστη ωοθήκης είναι μια συλλογή υγρού περιβεβλημένη από μια μεμβράνη, κάτι σαν σακούλα γεμάτη με υγρό. Κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού έμμηνου κύκλου αναπτύσσονται μικρές αθώες κύστες που εξαφανίζονται με την επόμενη περίοδο. Τέτοιες κύστες συμβαίνει συχνά να αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας των γυναικών και λέγονται λειτουργικές κύστες. Οι λειτουργικές κύστες προκαλούν ελάχιστα ενοχλήματα και δεν χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Οι περισσότερες είναι ακίνδυνες και φεύγουν χωρίς θεραπεία. Ωστόσο, μερικές κύστες μπορεί να διογκωθούν, να αιμορραγήσουν ή να συστραφούν και να προκαλέσουν προβλήματα, όπως αιμορραγία, πόνο και μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν χειρουργικά. Ορισμένες κύστες μπορούν να προκαλέσουν πόνο κατά τη διάρκεια της επαφής ή να δημιουργήσουν αίσθημα πληρότητας ή πίεσης στην κοιλιά.

Τύποι κυστών ωοθήκης

Οι περισσότερες κύστες ωοθηκών είναι καλοήθεις, μερικοί τύποι καλοηθών κύστεων είναι οι ακόλουθοι:

  • αιμορραγικές κύστες
  • κύστες  ωχρού σωματίου
  • κυσταδένωμα
  • ενδομητριωσική κύστη (σοκολατοειδής κύστη)
  • δερμοειδής κύστη

Διάγνωση

Σκοπός είναι να προσδιορίσουμε τον τύπο της κύστης και να αποκλείσουμε στο ελάχιστο τον κίνδυνο για κακοήθεια. Σημαντικό ρόλο στη διάγνωση έχει το κολπικό υπερηχογράφημα με το οποίο προσδιορίζουμε το μέγεθος, το σχήμα, το πάχος των τοιχωμάτων, την αιμάτωση της κύστης και το περιεχόμενο της. Επίσης στα πλαίσια της διερεύνησης συχνά ελέγχουμε στο αίμα τον καρκινικό δείκτη CA 125. Μερικές φορές χρειάζεται να ολοκληρώσουμε την διαγνωστική μας προσέγγιση με την μαγνητική τομογραφία, ώστε να προσδιοριστεί καλύτερα η υφή της κύστης.

Θεραπεία

Οι λειτουργικές κύστες εξαφανίζονται μόνες τους ή με φαρμακευτική αγωγή με συνδυαστικό αντισυλληπτικό χάπι. Η συνέχιση του αντισυλληπτικού μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης άλλης κύστης κατά 70%. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί η αναρρόφηση του περιεχομένου της κύστης με βελόνα με την καθοδήγηση υπερήχου. 

Χρήζουν χειρουργικής επέμβασης μόνο οι οργανικές κύστες. Υπάρχουν δύο σημαντικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να αφαιρεθεί μία κύστη ωοθήκης. Ο κίνδυνος συστροφής της ωοθήκης και του εξαρτήματος και η αύξηση του μεγέθους της κύστης που καθιστά πιο δύσκολη τη χειρουργική αφαίρεση της χωρίς απώλεια υγιούς ωοθηκικού ιστού.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αφαίρεση όλης της κύστης με την κάψα της, είναι μια εγχείρηση που εκτελείται υπό  ολική αναισθησία και μειώνει την πιθανότητα υποτροπής. Η νοσηλεία μετά τη λαπαροσκοπική αφαίρεση της κύστης είναι σύντομη, συνήθως μιας ημέρας και η ανάρρωση διαρκεί συνήθως λιγότερο από μία εβδομάδα.